Kategori arşivi: Sunucu

Windows 2012’de DHCP Failover Kurulumu

Merhaba arkadaşlar,

Bu videomda Windows 2012 ile birlikte gelen yeniliklerden birisi olan DHCP failover kurulumunun nasıl yapılabileceği konusuna değinmeye çalıştım. İyi seyirler.

Reklamlar

Media kullanarak Read Only DC Kurulumu

Merhaba arkadaşlar,

Bu videomda uzak lokasyonda bulunan güven seviyesi düşük şubemiz için Read Only Domain Controller kurulumunun media vasıtasıyla nasıl kurulabileceğine değinmeye çalıştım. İyi seyirler.

Site to Site DC Kurulumu

Merhabalar,

Bu videomda bölgeler arası Domain Controllerın kurulumuna değinmeye çalıştım. İyi seyirler.

FSMO Rollerinin Taşınması

Merhaba arkadaşlar,

Bu vedomda Active Directory ortamında FSMO rollerinin nasıl taşınabileceğini göstermeye çalıştım. İyi seyirler

Converting Server to Core or GUI

Converting Server Core to Server With A GUI

To use Windows PowerShell to convert a Server Core installation of Windows Server 2012 to a
Server With A GUI installation, run the following command:

Install-WindowsFeature Server-Gui-Mgmt-Infra,Server-Gui-Shell -Restart -Source 
C:\mountdir\windows\winsxs

The path C:\mountdir\windows\winsxs for the –Sourceparameter in the preceding
command specifies a mounted Server With A GUI image in the install.wim file in the \sources
folder of your Windows Server 2012 installation media . Alternatively, you could allow the necessary feature binaries to be downloaded and installed from Windows Update by omitting the –Sourceparameter as follows: Okumaya devam et

Windows 2012 de Additional DC kurulumu

Bu videomda Windows 2012 üzerine Additional DC kurulumunun nasıl yapılabileceğini göstermeye çalıştım. Additional DC kurulumuyla birlikte DC mizin herhangi bir Down olma durumunda FSMO Rollerinin transferini sağlayarak kısa süre içerisinde kullanıcılarımızın bu hatadan etkilenmeden sistemi çalışır duruma getirmek için yapılandırılır. İyi seyirler.

Remove-Computer from Domain

Removes the local computer from its domain.

Syntax

Parameter Set: Local
Remove-Computer [[-UnjoinDomainCredential] <PSCredential> ] [-Force] 
[-PassThru] [-Restart] [-Workgroup <String> ] [ <CommonParameters>]

Parameter Set: Remote
Remove-Computer -UnjoinDomainCredential <PSCredential> [-ComputerName <String[]> ] 
[-Force] [-LocalCredential <PSCredential> ] [-PassThru] [-Restart] [-Workgroup <String> ]
[ <CommonParameters>]
 Okumaya devam et